Fotoregistrerer 390 eldre bygg

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) startet mandag 24. august arbeidet med å fotoregistrere rundt 390 eldre bygninger i Vega kommune.

Helgeland Museum avdeling Vega har gitt Norsk institutt for kulturminneforskning i oppdrag å fotografere 390 eldre bygg på Vega. Dette er bilde av den gamle prestegården på Gladstad som er under renovering.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Dette gjør de på oppdrag fra Helgeland Museum avdeling Vega.