Historiens første Helgelandsting holdes denne uken

17. og 18. september samles om lag 80 politikere fra 12 kommuner til det aller første Helgelandstinget.

Stig Sørra er sekretariatsleder for Helgelandsrådet.  Foto: Henry Klæboe

Alstahaugordfører Peter Talseth er leder for Helgelandsrådet. 

Nyheter

Det skjer i Mosjøen. Helgelandstinget er den øverste politiske møteplassen for medlemmene i Helgelandsrådet og avløser de tidligere Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd.

Tolv kommuner

Helgelandsrådet er et interkommunalt politisk råd som eies av de 12 kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

- Rådet har som ambisjon å være en betydelig politisk maktfaktor.  Helgelandsrådet skal jobbe for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet på Helgeland, heter det i pressemeldingen fra rådet.

Nytt navn

Helgelandsrådet ble opprettet etter kommunevalget i 2019. Navnet – Helgelandsrådet, er valgt slik at det virker samlende og fordi det er en naturlig utvikling av navnene til de to tidligere politiske rådene. Det formelle navnet skal fortsatt være «Helgeland interkommunalt politisk råd».

- Helgelandsrådet skal være en politisk maktfaktor som samler og styrker Helgeland – For oss er det å utøve politikk et samfunnsoppdrag. Et oppdrag om å påvirke utviklingen i samfunnet, slik at alle som bor her har mulighet til å leve sine liv til fulle.  Og for å kunne påvirke utviklingen, må vi søke innflytelse slik at vi er i posisjon til å ta beslutninger, sier leder for Helgelandsrådet, ordfører i Alstahaug, Peter Talseth i rådets pressemelding.

Klare politiske oppgaver

Helgelandsrådet har definert tre overordnet mål:

  • Vi skal opptre samlende slik at vi kan utvikle og samle Helgeland til en slagkraftig region.
  • Vi skal aktivt jobbe for å drive fram samhold, kunnskap og forståelse for mulighetene i hele regionen.
  • Vi skal sette den politiske agendaen og gjennom den utøve vår rolle som pådriver og samfunnsaktør.

Til det aller første Helgelandtinget kommer ordførere, rådmenn og hele formannskapet fra alle de tolv kommunene som er med i Helgelandsrådet.

– Dette er en stor dag for Helgeland og er starten på en helt ny måte å samarbeide på, på tvers av kommunegrenser og politiske ståsteder, sier Talseth.Regionrådet opphører

Nå skal kommunene på Sør-Helgeland samarbeide i et eget forum.

 

Slik skal demokratiet fungere fremover

De fem kommunene på Sør-Helgeland legger for tiden planer for hvordan de skal kunne styre seg selv politisk.