NVE mener stien til hullet må flyttes på noen partier

Det kommer frem i høringsbrevet deres til reguleringsplan for Torghatten.

Dette er den siste visualiseringen av hvordan stien/trappa opp til selve Torghatthullet er tenkt.  Foto: Nasjonale turistveger

Nyheter

Som kjent arbeides det med en reguleringsplan for Torghatten i forbindelse med Nasjonale turistveiers planer for et servicebygg ved foten av fjellet. Inkludert i planene er også utbedrede stier opp til hullet i Torghatten.