Øvelse gir stengt tunnel

Tirsdag 15. september blir Hestnestunnelen i Bindal stengt om kvelden.

Illustrasjonsfoto av øvelse medf røyk.  Foto: Statens vegvesen

Hestnestunnelen er 579 meter lang og ligger på fylkesveg 17 mellom Holm ferjeleie og Kjeldeidet i Bindal kommune. Den åpnet for trafikk i 1986 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 505.   Foto: Hild Dagslott Dypvik

Nyheter

Tunnelen stenges kl. 18.00–22.00, men det slippes trafikk forbi cirka klokken 20, melder Nordland fylkeskommune.

- Hendelser i tunneler er en ekstra utfordring for nødetatene, og derfor er det viktig å være godt forberedt på dette. I samarbeid med Bindal brann- og redningstjeneste har vi forberedt en øvelse der scenariet er trafikkulykke i Hestnestunnelen, sier sikkerhetskontrollør og brannvernleder Alf Ivar Nymo i Nordland fylkeskommune.

Politiet, 110-sentralen, AMK, entreprenører og Vegtrafikksentralen vil også delta. Hovedtema er varsling av trafikkulykke, koordinering og samhandling mellom nødetatene, sikring av skadested, berging/redning og evaluering av øvelsen i etterkant.


- Vi har et godt samarbeid med nødetatene og Vegtrafikksentralen, og for å få øvd sammen er vi nødt til å stenge tunnelene noen timer. Vi håper at folk har forståelse for det, sier Nymo. Stenger tunnel for å sikre og sette opp ny belysning

Nordland fylkeskommune skal gjennomføre større vedlikehold i Tosentunnellen, i første omgang ut året.