Vurderer fremtiden for det tidligere samvirkelaget

Vega kommune vurderer hva de skal gjøre med bygningsmassen de eier på Nes.

Det gamle samvirkelaget på Nes eies av Vega kommune og nå ønsker politikerne en takst på hele deres eiendom på Nes  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Vega kommune eier det tidligere samvirkelagbygget på Nes. De siste årene har det i andre etasje vært kontorlokaler blant annet for Stiftelsen vegaøyan verdensarv og Statens naturoppsyn. I første etasje har det vært kafédrift og offentlige toaletter. Nå er det slutt med kafédriften og kontorlokalene er tømt etter at det nye verdensarvsenteret åpnet i 2019.