Leverandører melder bekymring til departementet

Leverandørmiljøet på Helgeland vil informere departementet om at ConocoPhillips ignorerer regionen i planlagte leteoperasjoner.

Boreriggen «Leiv Eriksson» skal bore Warka for ConocoPhillips.  

Nyheter

At ConocoPhillips la opp til å kjøpe basetjenester sørfra ved boring utenfor Helgeland, har vært kjent i miljøet på Helgeland en god stund.