Oppdrettsselskap risikerer bot

Aquaculture Innovation har fått varsel fra Fiskeridirektoratet om at anlegget ved Skjåvikodden enda ikke er fjernet, åtte måneder etter at oppryddingen skulle ha vært fullført.

Llokaliteten Skjåvikodden, ligger mellom Tyvika og Prestøya i Brønnøy. Her er den fotografert i 2016.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Det skriver Fiskeridirektoratet i et brev til bedriften. Direktoratet beskriver i brevet at de ble enige om et vedtak som gikk ut på at Aquaculture Innovation skulle rydde ved odden, da anlegget ikke har blitt brukt på flere år. Tillatelsen for anlegget gjaldt fra 28.09.2018 til 30.04.2019.