BA-gjesten

– Jeg har sagt det jeg mener og tatt plass

Etableringen av et barnehagetilbud på bygda og Sømnas løsrivelse fra storkommunen med Brønnøy på 1970-tallet er bare to av flere ting Berit Bjørnerud har brent for gjennom livet.
Nyheter

Avisen møter humleentusiast og logoped Berit Bjørnerud på Ølsås i Vik. Huset fra 1970-tallet står prektig på haugen over Amtmannsstua, ektemannens barndomshjem. Hun kom til verden i 1949, noen år etter krigen.