Politiets Fellesforbund kraftig ut mot responstiden i politiet

Politiets Fellesforbund mener folk er blitt holdt for narr etter at regjeringen lovet mer nærpoliti for fem år siden.
Nyheter

– Publikum er blitt holdt for narr og ikke fått det de er blitt lovet, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, til TV 2.