Lenge til internasjonal luftfart blir som før korona

Den internasjonale luftfartsnæringen vil bruke lengre tid på å nå gamle høyder enn tidligere antatt. Nå snakker bransjen om normale tilstander først i 2024.

Det kan ta fire år før internasjonal luftfart blir som før koronapandemien.  Foto: Jan Ovind

Nyheter

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA hadde vurdert situasjonen slik at trafikken i 2023 ville være på nivå med perioden før koronapandemien.