Slik mener dyrevernere at man kan unngå konflikt med måker

Dyrenes rett mener at det er viktig å unngå konflikter i første omgang.

Det oppstår ofte konflikter mellom hekkende måker og mennesker. Dyrenes rett mener man bør gjøre tiltak som frister måkene vekk fra steder der de kanskje utgjør et problem. På bildet en måkemor som en tid i fjor sommer bosatte seg på parkeringsplassen til Brønnøysunds Avis.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det er et vanlig problem om sommeren. Hekkende måker som beskytter først egg, og senere sårbare måkeunger.

Måker er mye utsatt for angrep, og det opptar dyrevernerne i Dyrenes rett. I en pressemelding påpeker de at årsaken til at det blir konflikter mellom måker og folk i tettbygde strøk er at måkene finner områdene attraktive, fordi det er mye mat der, samtidig som det er mindre mat der måkene tidligere pleide å hekke.

I pressemeldingen tar derfor organisasjonen til orde for å legge til rette for hekking der man ønsker at de skal være, der det er lavt konfliktnivå.

– Måkene hører til både ved kysten og i innlandet, og de er en naturlig del av bymiljøet. Det må ikke bli etmål å fordrive måkene fra byene, men heller prøve å styre dem bort fra de mest konfliktfylte områdene.Det er ingen løsning å fraråde eller forby mating av måker overalt - det vil bare forsterke konfliktene, sier Jenny Rolness fra Dyrenes rett i pressemeldingen.

De anbefaler disse tre konkrete tiltakene for å unngå konflikt:

  • Tilrettelegging for hekking i områder med lavt konfliktnivå.
  • Skilting som oppfordrer til å ikke mate måker i sentrumsområder med høyt konfliktnivå.
  • Skilting som viser hvor det er aksept for å mate måker og andre fugler. Det bør gjelde blant annet ved byvann og i usjenerte områder ved sjøen der måker har sitt naturlige habitat, og iområder der det tilrettelegges for hekking.