- Fylkestingets nye inntaksregler på BVS har ført til fraflytting

Rektor ved voksenopplæringen har egne tall som viser at Brønnøy og Sømna har mistet 57 innbyggere, hovedsakelig som følge av nye inntaksregler til videregående skole.

Terje Heggheim er rektor ved Voksenopplæringen i Brønnøy som har elever fra Brønnøy og Sømna.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

— Fylkespolitikerne er med rette bekymret for fraflyttingen fra Nordland. At flyktningfamilier flytter er resultatet av vedtatt politikk, sier Terje Heggheim.