36 år med "løpe, løpe, løpe!", men nå er det slutt

Den lokale gymlærer-legenden Stein Aarøen har takket av som lærer ved BVS etter 36 år.

Stein Aarøen med deler av frimerkesamlingen i bokhylla.  Foto: Frank Bjortjønnli

Nyheter

Alle som har hatt Stein Aarøen i kroppsøving, eller som trener, har hørt Stein rope, lett skingrende på sin karakteristiske måte: "Løpe, løpe, løpe" på sin Alta-dialekt. Nå har den joviale og engasjerte kroppsøvingslæreren lagt stoppeklokka på hylla og gått inn i pensjonistenes rekker.