Fylket og kommunen har vært på ny befaring ved Salhus skole

Tirsdag morgen møtte representanter fra kommunen og fylkeskommunen ved Salhus skole for å se på fotgjengengerovergangen ved Salhus skole

Andreas Solheim og plansjef Gunvald Eilertsen fra kommunen og Hanne Nicolaisen fra Velforeningen Salhus Øst diskuterer overgangen ved skolen.  Foto: Marthe K. Nordhuus

Nyheter

Prosjektleder ved Nordland fylkeskommune Bernard Rottem, ordfører i Brønnøy Eilif Trælnes, rådmann i Brønnøy Helge Thorsen, Andreas Solheim fra planavdelingen, plansjef Gunvald Eilertsen og Hanne Nicolaisen fra Velforeningen Salhus Øst deltok på befaringen tirsdag morgen.