Millioner i koronastøtte til næringsfond på Sør-Helgeland

Fylkesrådet har nå fordelt midler fra regjeringens tredje krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland. Kommunene på Sør-Helgeland får cirka 6,5 millioner kroner til sine næringsfond.

Fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland (KrF). 

Nyheter

Midlene er ikke kun fordelt etter folketall. På Sør-Helgeland har Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad fått nesten like mye i støtte hver - selv om de fire kommunene har stort spenn i innbyggertall.

- I tildelingen har vi vektlagt arbeidsledighet knyttet til koronakrisa og at spesielt distriktene og små kommuner er rammet uten at tiltakspakkene har hensyntatt dette i tidligere tildelinger. Til forskjell fra tidligere tildelinger via kommunale næringsfond får alle kommuner tildeling denne gangen. Koronaepidemien har satt næringslivet vårt på helt spesielle prøver. Noen bransjer, som eksempelvis reiselivsnæringa er blitt spesielt hardt rammet. De midlene vi nå fordeler i Nordland er viktige og vil garantert få bein å gå på, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF).

Midlene, til sammen nesten 75 millioner kroner, skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges.

Fylkesrådet har ved fordelingen prioritert kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet.

Følgende er fordelt til kommuner på Sør-Helgeland:

Bindal

kr 1 088 611

Sømna

kr 1 248 245

Brønnøy

kr 2 082 682

Vega

kr 1 072 327

Vevelstad

kr 983 010