Sommergjesten

- Folkene blir hyggeligere dess lenger nord man kommer

Peter Marsand, Dordi Jørgensen og Jan Jørgensen (f.v) seiler nordover mot Tromsø.  Foto: Martine Holand

Nyheter

Navn: Jan Jørgensen, Dordi Jørgensen og Peter Marstrand