Naboer protesterer mot nytt oppdrettsanlegg

Klagen går nå til Miljødirektoratet.

SinkabergHansen AS har søkt om etablering av ny akvakulturlokalitet ved Oternestet i Bindal.  

Nyheter

Fylkesmannen i Nordland ga i oktober 2019 tillatelse til etablering av oppdrettsanlegg ved Oterneset i Bindal kommune til Sinkaberg Hansen AS. Selskapet har søkt om en etablering med et årlig fôrforbruk på 3600 tonn og en årlig produksjon på 3120 tonn laks.