Basesjef: - Da vi kom hit så sa jeg at det var to ting vi ikke måtte fortelle folk da vi kom: Én; at vi var ranværinger og to; at vi jobbet for Babcock

BAnett har, for første gang siden Babcock overtok ambulanseflybasen i Brønnøysund, fått besøke basen fysisk og hilse på basesjefen Einar Arne Lomahaug.

Basesjef og flytekniker Einar Arne Lomahaug ved Babcocks ambulanseflybase i Brønnøysund.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Etter en meget turbulent overtakelsesprosess, med påfølgende politisk spetakkel og rettssak mellom piloter og overtakende selskap, la Babcock ned besøksforbud for media og andre på sine baser. Dette for å verne de ansatte.