Fylket dropper sommertakst på ferjene

Fylkesrådet velger å ikke innføre den tidligere vedtatte sommertaksten på fylkesvegfergene i Nordland. Men det blir en prisøkning likevel - av annen grunn.

- Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).  Foto: Thor-Wiggo Skille Thor-Wiggo Skille/NFK

Nyheter

Det har vært mange runder og en del usikkerhet knyttet til fergetakster og rutefrekvens. Fylkeskommunen varslet prisøkning, trakk den så tilbake, men valgte å innføre høyere priser om sommeren.


Fylket kutter prisene på ferje tilbake til 2019

Men innfører egen sommertakst.

 

Nå legger fylkesrådet vekk sommertakstene for 2020, og vil i stedet følge det statlige autopass-regulativet.

- Vi innførte autopass på fergene våre nå under korona-tiden, for å få i gang billettering på fergene, etter at vi en periode måtte kutte den manuelle billetteringen som et smitteverntiltak. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å justere opp takstene igjen for sommersesongen. Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Fornøyd med autopass

Fylkesråd Bentzen mener at koronatiden har gitt tilleggsbelastninger for næringslivet og reiselivet i Nordland. Han ønsker å bidra når samfunnet forhåpentlig vender mer tilbake til normalen.


Tar bilde av alle bilskilt

I flere uker har det vært gratis å kjøre med ferje i Nordland. Nå er det over.

 

Han understreker at autopass-ordningen skal evalueres, men at mye tyder på at dette er en framtidsrettet og god måte å gjennomføre billettering.

- Bilskiltene fotograferes, og billetten trekkes automatisk fra autopass-kontoen til den reisende. Dette gir en smidig billettering, og vi ser at det fungerer godt både for mannskapet og de reisende, sier fylkesråd Bentzen.

Autopass-ordningen er lagt opp slik at det kun betales for kjøretøy og sjåfør. Passasjerer reiser gratis. Dette er en av grunnene til at løsningen må evalueres.

-Vi har noen fergeruter der vi har et høyt innslag av passasjerer som reiser uten å være del av et følge i bil. Det er ikke rimelig at et større antall passasjerer reiser gratis, men dette skal vi komme tilbake til når vi har tatt en gjennomgang.

Stiger likevel

Den statlige autopass-ordningen fikk en midlertidig rabatt fram til 1. juli i år. I tillegg ble momsnivået redusert, som en del av koronatiltakene fra regjeringen. Fylkesråd Bentzen presiserer at man i dag altså reiser på rabatterte priser.

- Når prisene stiger noe fra 1. juli, er det altså ikke sommertakstene som slår inn, men statens tilbakeføring til det normale takstnivået. Da vi innførte atuopass i april, var det med en rabattert pris i regulativet som varer ut juni, forklarer Bentzen.Tar bilde av alle bilskilt

I flere uker har det vært gratis å kjøre med ferje i Nordland. Nå er det over.

 

Aksjonerer mot ferjetakster i fylkestinget

Det er sterk misnøye med økte ferjetakster i sommersesongen. Dette vil det aksjoneres mot når fylkestinget holder møte om én uke.

 

Retting av Autopass-bommert ga ekstra prisøkning for honnørpassasjerer

En feil i autopass-systemet har medført at honnørpassasjerer på ferjene mellom Brønnøy og Alstahaug har fått rabatt i tillegg til honnørrabatten de siste årene. Fra årsskiftet ble feilen fikset, og dermed fikk honnørene en ekstra prisøkning.

 

Fylkesrådet snikinnfører turistskatt i Nordland

Høyre registrerer at fylkesrådet i Nordland med sin vingling i fergetakster, er i ferd med å snikinnføre turistskatt i Nordland. Ikke nok med det, men fylkesrådet som består av AP, SP, SV og KrF, innfører samme turistskatt for befolkningen i Nordland.

 

Ferjeprisene settes ned om en uke

Først tirsdag 28. januar blir ferjeprisene satt ned igjen i Nordland.

 

Mener fylkets sommerpriser gir ferje-fordel til Lofoten

Dyrere fylkesferger i sommermånedene skaper en konkurransefordel for reiselivsnæringen i Lofoten, mener Lurøy-ordføreren.

 

Fylket kutter prisene på ferje tilbake til 2019

Men innfører egen sommertakst.