Helgelandssykehuset justerer beredskapen

Helgelandssykehuset går i dag fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Helgelandssykehuset-direktør Hulda Gunnlaugsdottir sier sykehuset setter i gang gradvis opptrapping av ordinær virksomhet.  Foto: Helgelandssykehuset

Nyheter

I en pressemelding skriver helseforetaket at de fortsatt overvåker situasjonen nøye og gradvis vil trappe opp den planlagte aktiviteten. Pasienter som blir satt opp på ny time blir kontaktet.


Helgelandssykehuset utsetter planlagte operasjoner

Fra mandag morgen reduserer Helgelandssykehuset planlagt behandling.

 

Alle som skal inn i sykehuset må fortsatt svare på spørsmål om symptomer på luftveisinfeksjoner, karantene og reisevirksomhet.  Det er fortsatt besøksstans på sykehusene, og vi følger nasjonale smittevernråd i all pasientkontakt.

- Helgelandssykehuset har ikke hatt innlagte pasienter med covid-19 siden før påske, og per i dag har vi bare én ansatt i karantene. Vi kan derfor sette i gang med en gradvis opptrapping av ordinær virksomhet, slik også flere andre sykehus i Norge gjør. Vi har brukt tiden godt på forberedelser og er nå i stand til å justere virksomheten opp og ned etter behov. Det er viktig å understreke at vi fortsatt er i en beredskapssituasjon, og at vi nok kommer til å være i den lenge. Jeg oppfordrer alle til fortsatt å følge de nasjonale smittevernrådene, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.Korona-smell i regnskapet

Helgelandssykehuset får et underskudd på 21,2 millioner etter årets tre første måneder.

 

Helgelandssykehuset skal rigges for 130 intensivbehandlinger årlig

Scenarioet som det nå jobbes med innebærer at antallet intensivplasser i Helgelandssykehuset skal kunne økes betydelig, fra normalt seks til 20 intensivplasser med respirator.Frykter folk som trenger det ikke ber om helsehjelp

Helgelandssykehuset ber folk ta kontakt om de trenger helsehjelp, selv om det ikke er korona.

 

Sykehuset har laget ny infotelefon for korona

Legevaktsentralen opplever enorm pågang i forbindelse med koronasituasjonen. Helgelandssykehuset oppretter derfor en egen informasjonstelefon for å avlaste legevaktsentralen og for å bidra til at folk på Helgeland raskere skal få svar på sine spørsmål. Det er sykehusansatte i karantene som bemanner telefonen.

 

Midlertidig stenging av fødeavdelingen på Mo

En medarbeider ved Helgelandssykehusets fødeavdeling på Mo har fått påvist covid-19. Dette fører til at fødeavdelingen stenges midlertidig. Alle kommende fødsler blir flyttet til Sandnessjøen.