Fellesorganisasjonen ber rådmannen stoppe omorganisering

Nok et fagforbund er kritisk til helse-omorganiseringen.

Brage Hansen er FO plasstillitsvalgt ROP-tjenesten. Her er han fotografert ved en tidligere anledning.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Rådmannen i Brønnøy mener det var nødvendig å samle pleie, helse, omsorg og velferd under ett virksomhetsområder raskt på grunn av korona-utfordringene.