Brann og redning har gjort koronoatiltak og har beredskapen på topp

Brønnøy brann og redning dekker kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad med fire brannstasjoner. Brannsjefen melder at beredskapen er ivaretatt.

Brønnøy brann og redningsvesen er klare til å bidra med det de kan i krisen. Bak fra venstre: varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand, feier og brannkonstabel Thomas Rødli og Fredrik Johansen. Brannsjef Geir Johan Hanssen i front.  Foto: Brønnøy brann og redningsvesen

Nyheter

Brannsjef Geir Johan Hanssen disponerer 67 deltidsmannskaper, pluss fire på heltid i ledelsen og tre feiere. Per 20. mars var seks ansatte i selvpålagt karantene på grunn av influensa eller utenlandsopphold. Ingen er bekreftet smittet med koronavius.