Også SNN framskynder rentesenkning

Sparebank 1 Nord-Norge kutter renta fra fredag 3. april.
Nyheter

Bankene har fått kritikk for at Norges Banks rentekutt ikke gis videre til kundene raskt nok, og tirsdag snudde DNB og lovet rentekutt senest 5 .april og Helgeland Sparebank fra 29. april for eksisterende kunder og fra torsdag 26. mars for nye lån.

Sparebank 1 Nord-Norge melder at banken på en drøy uke har kuttet renta to ganger, med til sammen inntil 0,85 prosentpoeng. Onsdag har banken bestemt seg for å gjøre kuttene effektive fra fredag 3. april.

– Vi fikk i går ettermiddag vite at regjeringen forlenger koronatiltakene med nesten tre uker. Det vil gjøre de økonomiske vanskene større for både privatpersoner og bedrifter i Nord-Norge. Når vi kutter renta allerede 3. april, bidrar vi i den ekstra innsatsen som hele landsdelen nå blir utfordret på. Vi anser det som en del av samfunnsansvaret fra Nord-Norges største bank, sier konserndirektør for personmarkedet Lasse Hagerupsen. 

   SpareBank 1 Nord-Norge åpner nå også for at nordnorske næringslivskunder kan søke på garantiordningen til små og mellomstore bedrifter, selv om ordningen ikke er endelig godkjent. 

– Skal vi kunne hjelpe næringslivet, må vi jobbe så raskt som overhodet mulig. Vi har ikke lov til å innvilge lån før endelig godkjenning, men vi skal være så forberedt som vi bare kan. Nå handler det om å sørge for at flest mulig har en jobb å gå tilbake til, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen.

Den statlige lånegarantiordningen er statsstøtte til næringslivet som bankene skal betjene. Den er myntet på bedrifter som rammes økonomisk av korona. Finanstilsynet ber om at bankenes overskudd for 2019 holdes tilbake inntil videre

Finanstilsynet ber om at banker og forsikringsselskaper ikke skal betale utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

 

DnB fra

DNB jobber med å kutte utlånsrenten senest 5. april. Helgeland Sparebank kutter fra 29. april for eksisterende kunder.

 

Bankene får kritikk - slik svarer de om rentekutt

Kristian Warholm mener DNB og andre norske banker bør være langt mer offensive i sine rentekutt under koronakrisen.

 

Norges Bank kutter styringsrenten til 0,25 prosent

På et ekstraordinært møte har Norges Bank besluttet å kutte styringsrenta med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent.