Vega kommune kjøper ikke Skjærvær fiskerihavn

Vega kommune avslår Kystverkets tilbud.

Vega kommunestyre har vedtatt å avslå tilbudet om å kjøpe Skjærvær fiskerihavn.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Kystverket har satt i gang en prosess med avhending av i overkant av 200 statlige fiskerihavner der det ikke lenger drives aktiv fiskerivirksomhet. Målet er å gi anleggene annen bruksverdi og dermed tilrettelegge for ny aktivitet som kan komme lokalsamfunnet til gode. Avhending skjer etter samme fortrinnsrekkefølge som tidligere ble vedtatt for fyreiendommer der det først søkes overføring til statlige organer og deretter til kommuner eller fylkeskommuner etter takst. Om ingen av disse benytter sin fortrinnsrett til kjøp til takst, kunngjøres de til takst overfor foreninger med allmennyttige formål.