Ordføreren utsetter formannskapsmøtet

Ordfører Eilif Trælnes og rådmann Helge Thorsen.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

– Etter avtale med ordfører Eilif Trælnes må formannskapsmøte flyttes til mandag 30. mars kl. 09.00. Vi beklager dette. Innkallingen som er sendt ut gjelder til neste møte også, skriver formannskapssekretær Aina Slotterøy i Brønnøy i en epost klokken 15.30 tirsdag.

Rent praktisk gjennomføres møtet i kommunestyresalen, der man kan spre de møtende ganske betydelig. Møtet skal ifølge ordføreren ikke strømmes.


Slik skal demokratiet fungere fremover

De fem kommunene på Sør-Helgeland legger for tiden planer for hvordan de skal kunne styre seg selv politisk.


Saksliste:

PS20/20 Plan for økonomisk omstilling

PS21/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel forfradeling av enparsell på ca. 3 da til fritidsformål fra eiendommen gnr 109/49-Vassheia-Mo

PS22/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidshustomt på ca. 1d aog garasjetomt på ca. 0,7da fra eiendommen gnr.77/10-Kråknes. Søker Knut Haugen.

PS23/20 Planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune - drøfting av foreløpig ut kast til kunnskapsgrunnlag

PS24/20 Forebyggende hjemmebesøk - fra prosjekt til drift i 2020

PS25/20 Omorganisering av Trollfjell Friluftsråd etter ny kommunelov

PS26/20 Organisering av Trollfjell Geopark etter ny kommunelov

PS27/20 Vurdering av kommunal eiendomforbruk, strategisk eierskap ellersalg.

PS28/20 Opprettelse av beredskapsråd

PS29/20 Veteranplan 2020-2024

PS30/20 Dr. Tilrems minnesmerke - støtte

PS31/20 Fredheimhytta "Lidarende" -driftsavtale

PS32/20 Plan for trygt og godt skolemiljø i Brønnøyskolen

PS33/20 Helgelandssykehuset 2025 - Konseptfasen

PS34/20 Flagging på Nordens dag.

PS35/20 Klagepåeiendomsskatt 2020 (antas unntatt offentlighet)