Helgelandssykehusets styre lukket behandling av regnskap for 2019

Styret i Helgelandssykehuset gjennomfører tirsdag sitt første møte med ny styresammensetning. Saken om årsregnskap for 2019 ble lukket.
Nyheter

Ny styreleder Arne Benjaminsen, som til daglig er universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, startet møtet ved å be medlemmene presentere seg selv. Andrine Solli Oppegaard fra Sømna er nyvalgt nestleder i styret og deltar på møtet.