Luftambulansetjenesten gjør tiltak mot korona

Luftambulansetjenesten forbereder seg på at nøkkelpersonell blir smittet eller må i karantene.

Antall oppdrag med ambulansehelikopter har gått ned den siste tiden, dette henger trolig sammen med at aktiviteten i samfunnet generelt er lavere enn vanlig.   Foto: Simon Aldra

Nyheter

Til nå har beredskapen vært tilnærmet normal, men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir smittet eller må i karantene. Det vil si, leger, sykepleiere, redningsmenn, piloter og teknikere, samt de som koordinerer tjenestens fly, skriver Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding.

De som jobber i luftambulansetjenesten er svært spesialiserte. Dette er personell som ikke kan erstattes på kort varsel. Det gjør tjenesten ekstra sårbar for et så smittsomt virus som Covid-19. De siste ukene har derfor alle ledd i tjenesten jobbet målrettet med en lang rekke tiltak for å sikre en best mulig beredskap under pandemien, skriver selskapet.

Samtidig rapporteres det om nedgang i antall oppdrag med ambulansehelikopter. Det kommer trolig av at aktiviteten i samfunnet generelt er lavere enn vanlig. Det forventes også at antall flyoppdrag vil gå ned i takt med at landets sykehus utsetter mye planlagt utredning og behandling. Men nedgang i antall oppdrag kan bare i noen grad oppveie bortfall av baser på beredskap, heter det i pressemeldingen.