Lokale karantenevedtak videreføres én uke til

Sømna holder på sine strenge karantenevedtak i ytterligere én uke, og opplyser at kommuneoverlegene på Helgeland står sammen om å anbefale videreføring.
Nyheter

Kommuneoverlegeforumet på Helgeland står sammen om å holde på lokale karantenevedtak fram til 29. mars. Det opplyser Sømna kommune i en pressemelding mandag.

- Vedtaket er hjemlet i smittevernloven. Loven gir kommunene rett til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen, men loven krever at tiltakene må stå i forhold til det som er målet med dem. Det er gjort en grundig vurdering, slik justisministeren og Folkehelseinstituttet har bedt kommunene om å gjøre. Vår region er fortsatt i det som defineres som fase én av epidemien. Sømna har per i dag ingen smittede og på hele Helgeland er det fortsatt få som er smittet av koronaviruset. Da vil karantenetiltaket ha effekt, står det i pressemeldingen.

Vedtaket er fattet for å redusere import av smitte fra områder som er i en definisjonsmessig annen fase av epidemien, opplyses det.

- Kommunelege Rolv-Jørgen Bredesen ser det som urealistisk at lokale tiltak skal forhindre all smitte inn i regionen, og er forberedt på at smitte vil nå Sømna i den kommende tiden. En videreføring av karantenevedtaket, samt overholdelse av de generelle rådene om hygiene og begrenset reise mellom regionene, vil være av betydning for å kunne bidra til å begrense smitten og også forsinke den. Da vil kommunen være enda bedre forberedt på et eventuelt smitteutbrudd, står det i pressmeldingen.

Det vises til oppmerksomheten som er gitt de lokale karantenevedtakene i nord den siste tiden.

- Det har blant annet blitt stilt spørsmål ved lovgrunnlaget og om det kan ha negative effekter. Vedtaket som er fattet legger ingen begrensninger på ferdsel eller varetransport internt i regionen og heller ikke fra andre regioner. De lokale reglene vil heller ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene. Det vil være mulig å gjøre dispensasjoner for å kunne opprettholde drift, skriver kommunen.

Ved spørsmål/vurderinger knyttet til de samfunnskritiske funksjonene, ber kommunen folk om å ta kontakt på 750 15 000 eller postmottak@somna.kommune.no.

Vedtaket betyr at alle som har vært utenfor Helgeland (sør for Bindal og nord for Rana) skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Sømna. Dette har tilbakevirkende kraft fra 13. mars. Vedtaket fattes for én uke av gangen. Ny vurdering gjøres 29. mars, opplyses det.