107 testet for korona på Sør-Helgeland - tre personer i isolasjon

Per tirsdag var det testet 107 personer for koronaviruset på Sør-Helgeland. Ingen prøver har så langt vært positive.
Nyheter


BAnett stilte mandag tre spørsmål til de fem kommunene på Sør-Helgeland om status for koronatesting.

  • Hvor mange personer er testet?
  • Hvor mange svar har man fått, og hva var resultatene?
  • Er det mange i isolasjon?

Svarene fra de ulike kommunene følger under.

Avisen stilte samme spørsmål tirsdag og fikk til svar fra samtlige fem kommuner at status er uendret siden mandag. Ingen nye tester, ingen positive prøvesvar og ingen nye i isolasjon.

Brønnøy: 26 testet

Ordfører Eilif Trælnes opplyser at 26 personer er testet i Brønnøy, 23 av prøvene var negative mens det mandag ventes på prøvesvar på de resterende.

- Det er mest helsepersonell som er testet. Ingen i isolasjon, sier Trælnes.

Sømna: 19 testet - 1 i isolasjon

I Sømna er det testet 19 personer, der den siste prøven ble tatt på mandag.

- 14 prøvesvar, alle negative. Én person i isolasjon, opplyser ordfører Hans Gunnar Holand.

Vevelstad: 3 testet

Ordfører Torhild Haugann i Vevelstad sier det er testet tre personer i Vevelstad, der den siste ble testet mandag. Det ventes svar på sistnevnte prøve, mens de to første var negative. Ingen sitter i isolasjon i Vevelstad.

Bindal: 50 testet

Bindal kommune opplyser mandag at de nå har testet 50 personer for koronasmitte.

- Alle negative. Ingen i isolasjon. Hjemmekarantene for personer med luftveissymptomer og personer som kommer fra utlandet og områder i Norge med høyt smittepress, sier kommuneoverlege Trond Iversen.

Bindal har alene testet nesten like mange personer som resten av Sør-Helgeland til sammen.

- Hva er årsaken til at så mange testes i Bindal?

- Vi hadde mange syke helsearbeidere i karantene og det var nødvendig for oss å få dem testet før de kunne ut igjen i praksis i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. I tillegg har vi testet nøkkelpersonell i helsetjenesten som hadde vært eksponert for pasienter og medarbeidere med øvre luftveisinfeksjoner. Cirka to tredjedeler av de testede var helsepersonell, de øvrige var pasienter med luftveisinfeksjoner og bindalinger som kom hjem fra områder i Norge og utenlands med kjent smitte. Så langt alle negative. Vi er fornøyd med befolkningens støtte til og etterlevelse av strenge karanteneregler, sier Iversen.

Vega: 9 testet - to isolasjon

Kommuneoverlege Sinne Marken i Vega opplyser at det er testet 9 personer i hennes kommune.

- To av dem ble testet i dag. De første sju har vi fått svar på og de er negative. De to som ble testet i dag sitter i isolasjon til svaret foreligger, sier Marken.