De vil gjerne hjelpe, men bør eldre sykepleiere være med?

- Vi må gjøre en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle, sier pleie- og omsorgsleder Guro Knygh i Sømna om pensjonerte sykepleiere kan bistå under korona-utbrudd.

Pleie- og omsorgsleder i Sømna kommune; Guro J. Knygh  Foto: Hege Sæthre Lind

Nyheter

Tidligere har BAnett meldt at Sømna har fått over 40 frivillige som har meldt seg til å ta oppgaver i tilfelle korona-utbrudd i kommunen. Blant de som har stilt opp på grunnlag av den kommunale forespørselen er pensjonert sykepleier Evelyn Annie Tausvik (74), og hun sier til BAnett at hun vet mange av de pensjonerte sykepleierne i kommunen har sagt seg villig til å stille opp.