Brønnøy stenger skoler og barnehager

Brønnøy kommune stenger skoler og barnehager fra og med fredag 13. mars.

Ordfører Eilif Trælnes og rådmann Helge Thorsen sier Brønnøy kommune har satt krisestab og at en rekke tiltak nå innføres for å begrense smittespredning. Blant annet er skoler, barnehager og den videregående skolen stengt.  Foto: Bård Pedersen

Kommunene er ikke rigget for en slik pandemi. Spesialisthelsetjenesten har samtidig for lite kapasitet hvis det blir worst case. Vi står overfor en krisesituasjon, som vil vedvare i mange uker og kanskje måneder framover

Rådmann Helge Thorsen
Nyheter

Kriseledelsen i Brønnøy har med hjemmel i smittevernloven besluttet å stenge skoler og barnehager, inkludert videregående skole, i Brønnøy fra og med fredag 13. mars til og med fredag 27. mars.

- Elevene vil få undervisning og oppgaver de kan jobbe med via digitale læringsplattformer. De ansatte vil få lønn i perioden og forventes å stå til disposisjon for arbeidsgiver, sier ordfører Eilif Trælnes på en pressekonferanse torsdag.

Stenger idrettsanleggene

Idrettshaller, basseng og annet er stengt for all aktivitet på dag- og kveldstid i samme periode.

- Det settes umiddelbart begrensninger når det gjelder besøk og tilgang til sykehjem, omsorgshjem og omsorgsboliger. Alle oppfordres til å unngå arrangementer med 50 personer eller flere og ellers forholde seg til råd gitt fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege, sier Trælnes.

All kommunikasjon fra krisestab kommer fra ordfører og befolkningen bes følge med på kommunens hjemmesider.

- Kriseledelsen er innforstått med at tiltakene vil skape en utfordrende situasjon for foreldre, foresatte og andre. Men setter i verk tiltak for å hindre oppblomstring av smitte, sier Trælnes.

- Dette er alvorlig, og vi legger føre var-prinsippet til grunn, sier ordføreren.

Tiltak på flyplass og hurtigrute

Rådmann Helge Thorsen sier det jobbes med en god del andre tiltak også.

- Vi jobber med å få innført restriksjoner på hurtigrutepassasjerer. Mest sannsynlig blir det gjort et vedtak der i løpet av dagen. Vi jobber også med Avinor for å se hvilke tiltak vi kan iverksette på flyplassen.

Det innføres en beredskapstelefon for normale henvendelser som ikke er sykdomsrelatert.

- Dette har med stenging av tjenester å gjøre. Den vil være i virksomhet fra fredag. Nummeret legges ut på hjemmesiden vår, sier Thorsen.

Kommuneledelsen vil ha fortløpende krisehåndtering med møter hver dag framover. Rådmannen i Brønnøy har vært i kontakt med de andre kommunene på Sør-Helgeland og har fått opplyst at det også der jobbes med tilsvarende tiltak.

- Vi henstiller samtidig til alle innbyggere om å begrense reiseaktivitet for å hindre ytterligere smittespredning, sier Thorsen.

Familier bes om å finne løsninger

- Hvordan skal foreldre og foresatte løse situasjonen med barn som ikke lenger kan gå på skole og barnehage?

- Vi henstiller om å finne gode løsninger på dette innenfor egen familie. Man har også permisjonsregler som gir velferdspermisjoner for foreldre med barn under 12 år, sier rådmannen.

- Har de nasjonale tiltakene mot koronasmitte vært gode nok?

- Nei. Vi har ventet på nasjonale tiltak i flere dager. Nasjonale myndigheter har vært altfor seint ute. Dette har medført at vi får ulike løsninger i hver kommune og at smittepresset vedvarer. Det setter ikke begrensninger på hva vi kan gjøre, men det burde vært et klart nasjonalt lederskap som beskytter befolkningen sin. Det har det ikke vært så langt, sier rådmannen.

- Vi står overfor en krisesituasjon

- Har kommunen beredskapsplaner for en pandemi og flere alvorlig syke?

- Vi har beredskapsplaner, men ingen beredskapsplan som tar hensyn til det store omfanget dette kan få. Det er ikke kapasitet til et stort utbrudd. Når folk er så syke at de må ha behandling, så er det spesialisthelsetjenesten sitt ansvar. Kommunene er ikke rigget for en slik pandemi. Spesialisthelsetjenesten har samtidig for lite kapasitet hvis det blir worst case. Vi står overfor en krisesituasjon, som vil vedvare i mange uker og kanskje måneder framover, sier rådmannen.

- Hvilke råd vil dere gi til befolkningen?

- Unngå møtevirksomhet. Unngå reiseaktivitet. Det unødvendig å ha møter hvis ikke det er strengt tatt nødvendig. De generelle rådene er å være streng med seg selv til håndvask, til å holde avstand, ikke hils med hånda, ikke klem. Ta ansvar så kan vi berge oss gjennom dette, sier rådmann Helge Thorsen.

Han opplyser at siste tall fra nasjonale myndigheter per torsdag formiddag er at over 600 mennesker i Norge er smittet av koronaviruset.

- Mange oppfordrer nå til hjemmekontor - hva er rådet fra kommunen?

- Vi oppfordrer våre ansatte til å ta hjemmekontor, og oppfordrer samtidig også øvrig befolkning og næringsliv til å gjøre dette hvis det er mulig, sier ordfører Eilif Trælnes.

Krav om skolestenging

I brev til ordførerne i Brønnøy og Sømna samt kommunelegene, ba en forelder om at kommunen er føre var tidlig torsdag morgen.

"Selv har jeg ingen bakgrunn fra medisin men jeg har studert bl.a. matematikk og en av tingene som fascinerer meg i dette faget er eksponentialfunksjonen. Alt tyder på at utbredelsen av COVID-19 vokser eksponentielt og om vi ikke raskt settes i gang enda flere tiltak vil dette bli veldig ille, skriver vedkommende .

Han begrunner sitt krav om stenging i tre punkter:

  1. Oslo er nå å regne som et område med vedvarende smitte. I Oslo har nå flere smittede nådd fase 2 i sykdomsforløpet, dette skjer vanligvis etter en uke med milde symptomer og dette betyr at det har vært flere smittede i Oslo allerede for to uker siden. Flere i Oslo har antakeligvis blitt smittet i vinterferien (uke 8) og var nok smittsomme da de begynte på jobb og skole i uke 9
  2. Jeg vet om flere (og det er sannsynligvis enda flere da det bruker å være ganske mange) fra Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet som har jobbet i Oslo tidligere denne uken og foregående uker. Flere av disse har barn og det er også meget sannsynlig at noen av dem har hatt med seg smitten fra Oslo uten at de i det hele tatt tenker på det
  3. I Brønnøysund var mange bortreist (også utenlands) på vinterferie i uke 10. Om de følger mønsteret fra andre steder i landet (f.eks. i Oslo) kan vi anta at det i uke 12 dukker opp flere i Brønnøysund som viser seg å være smittet uten å ha vært klar over dette tidligere

Krisestab

På spørsmål fra BAnett om kommunen vil stenge barnehager og skoler nå, så svarte oppvekstsjef Kathrine Theting i Brønnøy, at kommunen har satt krisestab.

- Vi skal ha møte nå, og vil svare ut spørsmålene på en pressekonferanse om en times tid, sa Theting i 9-tiden torsdag.

Næringslivslunsjen på Kred i Brønnøysund torsdag, i regi av Brønnøy Næringsforum, er avlyst etter råd fra kommuneledelsen. Det melder leder John Arne Warholm. 

Altinn-ansatte i Brønnøy tilbudt hjemmekontor

Som et generelt smitteverntiltak er Altinn- ansatte tilbudt å jobbe hjemmefra ut uken. Det gjelder ikke alle ansatte ved Brønnøysundregistrene.

 

Hva gjør din forening?

Et ras av korona-avlysninger

Norges håndballforbund avlyser all regional kampaktivitet. Kom og dans avlyser og musikkskolen i Sømna. Dette er bare noen av de siste meldingene.