Vega uten vann. Kjører lekkasjesøk hele natten

Teknisk sjef Anders Karlsson på Vega ser en lang natt foran seg.

Brannvesenet på Vega kjører ut vann, og det er også mulig å hente vann på Gladstad   Foto: Brønnøy brannvesen

Nyheter

-Vi planlegger lekkasjesøk hele natten. Utstyr fra Brønnøy er nå på plass. Vi vet fortsatt ikke om bruddstedet er i ledningsnettet, eller i andre deler av vannverket, sier Karlsson.

132.263 meter ledningsnett

Av informasjon lagt ut på kommunens hjemmeside, så har Vega vannverk omlag 132.263 meter hovedledninger. Vannverket er dimensjonert for et midlere døgnforbruk på 57 m3/t. Forsyningsnettet ut til abonnentene består i hovedsak av plastrør lagt etter 1970. Vannet går med selvfall fra Okvatnet som er kilden og til renseanlegget. For å få tilstrekkelig trykk over membrananlegget må vannet løftes av en pumpe. Fra vannbehandlingsanlegget går vannet ut i to tvilling-basseng på totalt 1600 m3. Bassengene er dimensjonert for å dekke 1 døgns forbruk, men med det forbruket som er i dag vil bassengene i realiteten dekke forsyning for 2 dager. Det eksisterer ingen separate pumpestasjoner for drikkevann på Vega.

Når vannlekkasjen er et faktum, så konstaterer Karlsson i kveld, at pleie og omsorgsetaten i kommunen har fått dekket vannbehovet, og at det er kjørt ut vann til landbruket.

-Så blir det satt opp en tankbil som privathusholdningene kan hente forsyninger fra. Vi kommer til å fortsette søket utover natten, og håper når dagslyset kommer i morgen at vi har fått lokalisert skaden og kan få reparert det, sier Karlsson.

Tidligere i kveld

Bonde Oddvar Nikolaisen bekrefter at han har fått vann til besetningen sin på Vega. Når BAnett ringer bonden er det knapt ørens lyd å få .

-Jeg er i fjøset og kyrne er utålmodig. Jeg skal i gang med fôringa, sier bonde Oddvar Nikolaisen. Han må legge på, men rekker å bekrefte at han har fått vann til besetningen. Når fôringa er over kan Nikolaisen fortelle at han har fått vann til fjøset så det rekker også til morgen tidlig.

-Da håper vi at de har fått vannledningen ordnet igjen. Det som er problemet nå er at vi ikke har vann til å få vasket anlegget, og da kan vi heller ikke levere melken. Da er det ikke annet å gjøre enn å bruke den til fôr. Det blir nok et økonomisk tap av situasjonen. I bolighuset har vi fått tappet vann mens det enda var, slik at vi har tilstrekkelig til matlaging. Så vi er hjulpen for øyeblikket, sier Nikolaisen.

Vann kan hentes fra tankbil på Gladstad

Kommunen har nå gått ut med informasjon på Vega kommunes hjemmeside på nett. Her står det at det er satt opp distribusjon av vann, og at helse og omsorg blir ivaretatt. Samt at landbruk/bønder får vann utkjørt.

"Øvrig befolkning kan hente vann fra tankbil på Gladstad ved Spar for å dekke minimumsbehov for drikkevann. Vannet som hentes må kokes", heter det i informasjonen fra kommunen. Tankbil-vannet på Gladstad er ikke tilgjengelig før sent i kveld.

SMS-varslingssystem er nede

-Det er nå satt krisestab også i Brønnøy. De vil hjelpe oss med utstyr, sier teknisk sjef på Vega Anders Karlsson. Han har fått et dobbelt problem i dag.

- Vi får ikke varslet innbyggerne våre. Vi har et dobbelt avvik. Vanligvis har vi et godt fungerende varslingssystem til den enkelte over sms. Men i dag har vi ikke kommet inn på plattformen som styrer dette, sier Karlsson.

Skal distribuere vann med brannbiler

Nå kjøres det frem brannbiler for å distribuere vann på Vega.

-Det vil bli fylt opp vann på brannbilene som distribueres. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt, sier Karlsson som lover å ta i bruk kommunens nettsider for å informere.

Tidligere i ettermiddag gikk det frem at Vega har et brudd på hovedvannledningen.

Stor vannlekkasje, men vet ikke hvor

-Vi har søkt i to timer, men har enda ikke lokalisert bruddet på hovedvannledningen, sier teknisk sjef på Vega, Anders Karlsson. Han sier hele øya er berørt.

- Vi har en stor vannlekkasje, som betyr at alle tilknyttet det kommunale vannverket står uten vann i sine boliger, sier Karlsson.

En fortvilt innringer fra Vega forteller at han skulle dusje, men at det var tørt da han skrudde på kranene. Han etterlyser informasjon fra kommunen.

Krisestaben skal vurdere alternative løsninger for å distribuere vann.

-Vi holder på å sette planer for hvordan distribuere vann uten ledningsnett, sier Karlsson som bekrefter at det er andre løsninger enn å få vann distribuert via tankbil på ferge.
Brønnøy kommune har oppdaget vannlekkasje på Torgøyan

Utbedret om formiddagen. Barnehage og seks hus er uten vann rundt kl. 11.40.
Teknisk sjef Anders Karlsson i Vega kommune må ta natten til hjelp for å søke opp årsaken til vannlekkasjen.   Foto: Hildegunn Nielsen