Lurøy kan få e-helsekontor

Et trekantsamarbeid mellom Vigner Olaisen AS på Lovund, Lurøy kommune og Helgelandssykehuset har som mål å etablere et e-helsekontor på Lovund.

Overlege Michael Strehle i Mo i Rana gjennomfører en videokonsultasjon med en pasient i Brønnøysund.   Foto: Helgelandssykehuset

- Vi skal desentralisere det vi kan av tjenester, og sentralisere bare det vi må, sier Hulda Gunnlaugsdottir.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

En samarbeidsavtale er inngått mellom partene, og i første omgang handler det om et forprosjekt som senere skal bli til et hovedprosjekt der det bygges et pilot-kontor på Lovund.

-\u0009Intensjonen er å skape en modell for den framtidige e-helsen på Helgeland, der vi bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren, sier Siw Moxness, daglig leder i Vigner Olaisen AS, i en pressemelding fra Helgelandssykehuset.

Legeparet - To-tre timers papirarbeid på kveldstid er vanlig

Katrine Rose Larsen (43) og Christian Lund Hansen (39) får ikke jobb og familieliv med to små barn til å gå i hop.


Videokonsultasjoner

Kommunestyret i Lurøy behandlet saken om samarbeidsprosjektet «Pilot e-helse» i sitt siste møte før jul 2019. Der ble det vedtatt at Lurøy går inn i prosjektet med både folk og penger.

-\u0009Vi ser at prosjektet vil kunne bidra til utvikling av helsetilbudet til kommunens innbyggere på flere områder. Det gir også legene våre faglige utfordringer samt at det vil kunne bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, sier Karl Anton Swensen, rådmann i Lurøy kommune.

E-helsekontoret som man ser for seg etablert på Lovund i en pilotutgave skal være en direktelinje inn til spesialisthelsetjenesten for helsetjenestene og legene på øya. Eksempelvis kan konsultasjoner med leger i Helgelandssykehuset foregå ved hjelp av video.

Starter i mars

-\u0009I første omgang skal vi forankre samarbeidet mellom Helgelandssykehuset, Lurøy kommune og Vigner Olaisen AS skikkelig. Målet er å gi bedre spesialisthelsetjenester for innbyggerne i distriktene, og vi skal sammen finne ut hvilke tjenester som er aktuelle å samarbeide om. Du kan si at vi tar på alvor føringen som sier at vi skal desentralisere det vi kan av tjenester, og sentralisere bare det vi må, sier Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. i Helgelandssykehuset HF, som opplyser at prosjektet kan inngå i prosjektet «digitale pasienttjenester i Nord»..

Avtalen som er inngått gjelder for ett år med oppstart i mars 2020. Når forprosjektet er ferdig, vil et eventuelt hovedprosjekt utformes av prosjektledelsen i samarbeid med styringsgruppen.Ti minutter på Skype erstattet reise til Rana

Teknologi erstattet en svært lang pasientreise for Sigfrid Olaussen fra Brønnøysund. Det er hun svært godt fornøyd med.