Les rådmannens svar på Fjellsøys bedriftsøkonomiske utfordring

Barnetun-forelder og lokalt bosatt hjertespesialist Martin Fjellsøy utfordret kommuneadministrasjonen. Her kan du lese svaret han får fra brønnøyrådmannen.

Rådmann Helge Thorsen i Brønnøy kommune sier at det er tatt flere hensyn, men svarer ikke på hva kommunen har spart for eksempel på å kutte i bemanning.   Foto: Bård Pedersen

Nyheter

"NM i kommunal driftsøkonomi- hvordan ligger Brønnøy kommune i løypa?", spurte Martin Fjellsøy i leserinnlegg på BAnett 12.februar.