Stort politisk flertall gikk mot etterlønn for eks-ordfører

Eks-ordfører Johnny Nielsen Hanssen har søkt om etterlønn. Onsdag sa kommunestyret nei til dette med 21 mot 6 stemmer.

21 av 27 representanter i kommunestyret stemte mot etterlønn til tidligere brønnøyordfører Johnny Nielsen Hanssen. Hanssen er nå næringssjef i kommunen, og etterlønnen skulle utgjøre feriepenger for ham.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Hanssen er i dag næringssjef i Brønnøy. I saksfremlegget fra rådmannen var det innstilt på å én måned etterlønn til Hanssen, som skulle fungere som feriepenger. Dette er i tråd med reglementet som ble vedtatt etter at Hanssen gikk av som ordfører og den nye kommuneloven.