Følg kommunestyret i Brønnøy live fra 09.30

Her kan du også se sakslisten.
Nyheter

Dagens møte åpner med spørretime fra klokken 09.30. Denne er åpen for innbyggerne i kommunen.

PS 2/20 Referatsaker

RS 1/20 Årsrapport for 2019 - Brønnøy kemnerkontor

Interpellasjoner:

FO 1/20 Interpellasjon - Tosenveien

FO 2/20 Interpellasjon - Varetektssurrogat / fengslingssurrogat

Saksliste:

PS 3/20 Søknad om etterlønn - Johnny Hanssen

PS 4/20 Felles forliksråd for Sør-Helgeland og valg av medlemmer

PS 5/20 Planstrategi for Brønnøy kommune 2020-2023. Oppgave- og prosessbeskrivelse.

PS 6/20 Endring av samarbeidsavtale PPT Sør-Helgeland

PS 7/20 Strategisk næringsplan (Revidert)

PS 8/20 Debatthefte 2020 fra KS

Orienteringer:

- Equinor v/Sverre Kojedal

- Musikkbasert miljøbehandling – MMB v/Ragnhild Skille

- Helgeland politiske råd v/ordfører Eilif Trælnes