Dramatisk nedgang i ærfuglbestanden

Alarmerende rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ærfugl reagerr neagativt på båtstøy.  Foto: kari-Ann Dragland Stangen

Nyheter

Langs kysten har bestanden har hatt en nedgang på 80 prosent de siste 40 årene, skriver NRK.


 

Varmere hav

- Bestanden som overvintrer fra Smøla og nordover til Lofoten og Troms, der har 8 av 10 fugler forsvunnet siden 1980, sier forskningssjef Svein Håkon Lorentsen ved NINA til statskanalen.

NINA har tidligere fasatslått at varmere hav er en av grunnene til dette. Lorentsen peker også på rovdyr som en medvirkende årsak, med mye mink og økt bestand av havørn. I tillegg nevnes forstyrrelser som båttrafikk, hunder og mennesker.

Vare for støy

Lorentsen påpeker også at forskning viser at ærfuglene reagerer på støy.

- De er sårbare for båttrafikk, spesielt i vinterhalvåret. Undersøkelser har vist at fuglene reagerer selv om båten er på 700 meters avstand. De reduserer dykkeaktiviteten og trekker seg unna. Da båten var 170 meter fra fuglene, lettet de, sier han til NRK.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges Teknisk- naturvitenskapelige Universitet (NTNU) har undersøkt fluktadferden til mytende ærfugl når små motorbåter nærmer seg.

- Resultatene av studiet antyder at båter kan påføre mytende ærfugl betydelige forstyrrelseseffekter gjennom økning i energiforbruk, forflytning fra tilgjengelig beitehabitat og/eller tap av tid til næringssøk og hvile. Tidligere studier har vist at forholdene i myteperioden også kan ha betydning for reproduksjonsevnen i påfølgende hekkesesong. Dette studiet understreker behovet for at båtførere må være bevisste på de potensielle konsekvensene av sitt nærvær og opptre respektfullt overfor viltlevende dyr og deres naturlige habitat, skriver NINA.Fuglevoktere bekymret for verdensarvområdets fremtid

Antall ærfugl går ned og høy gjennomsnittsalder på fuglevokterne får ærfuglvokterne på Lånan til å sende bekymringsmelding til departementet.

 

Miljødirektoratet stanser oppdrett i Hysvær

Vega Sjøfarm fikk avslag på sin klage til Miljødirektoratet

 

Mossleth (Sp) vil oteren i verdensarven til livs

Stortingsrepresentanten ber om oterjakt ut april.

 

Fylkesmannen kommenterer leserbrev

Ikke aktuelt med skadefelling

Ifølge Fylkesmannen i Nordland er det helt uaktuelt å bruke regelverket for skadefelling til å utrydde oteren i deler av Vega.

 

Antall hekkende ærfugl var i fjor det beste siden toppåret 2014

Med fuglevoktere i verdensarvområdet i hekkesesongen, har antall hekkende ærfugl økt jevnt siden 2006.

 

Ber båtfolket vise hensyn

Verdensarvforvalterne ber fisketuristene kjøre forsiktig - på fem språk.

 

Slo hjelper ærfugl

NINA-forskere vil finne ut om fiskeavfall kan få opp ærfuglbestanden.

 

Skal ta minken

GLADSTAD: Minken skal nå bekjempes i eggværene. Brynjar Harsvik har fått oppdraget sammen med foxterrieren Shica.