Sykehusene i nord har dataproblemer

Pasienter skal møte til time som normalt.
Nyheter

Helgelandssykehuset melder i halv ett-tiden mandag at alle sykehusene i Helse Nord, inkludert Helgelandssykehuset, har datatekniske problemer med pasientjournalsystemene.

Pasienter som har time på sykehusene skal møte som normalt med mindre de har fått annen beskjed, skriver sykehuset.

- Pasienter som har behov for akutthjelp blir tatt hånd om som normalt. Det er gjort begrensninger i planlagt behandling, og enkelte pasienter har fått beskjed om at de ikke får timen de er oppsatt på. Sykehusene har nødprosedyrer ved bortfall av IKT-systemer, og disse iverksettes. De tekniske problemene oppsto etter en oppgradering i helga av de elektroniske pasientjournalsystemene (Dips). Leverandøren av pasientjournalssystemene (Dips) har satt inn alle tilgjengelige ressurser for å avklare og rette feilen. Helse Nord IKT er i høyeste beredskap, følger situasjonen tett og bidrar med alle tilgjengelige ressurser, heter det i pressemeldingen sendt ut av kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset HF.