Fuglevoktere bekymret for verdensarvområdets fremtid

Antall ærfugl går ned og høy gjennomsnittsalder på fuglevokterne får ærfuglvokterne på Lånan til å sende bekymringsmelding til departementet.

Daglig leder i Stiftelsen Vegaøyan Rita Johansen skal ta kontakt med fuglevokterne på Lånan. Her deltar hun på tirsdagens styremøte i stiftelsen sammen med styreleder Andre Møller (t.v.), Per-Anton Nesjan og Gaute Sønstebø, som er observatør i styret for Miljødirektoratet.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Fuglevokterne på Lånan mener det haster med å gjennomføre endringer og gjennomføre tiltak. Det framgår av et brev Erik Nordum har skrevet på vegne av Utværet Lånan AS og fuglevokterne i Lånan. De mener det er behov for en helt annen offentlig innsats dersom Lånan skal være besøkssted og dersom ærfugltradisjonen som ligger til grunn for Vegaøyenes verdensarvstatus, skal holdes i hevd.