Vår tidligere prost fyller 70 år - og er fortsatt i jobb

Even Borch har gått løs på et halvtårsengasjement som prest for Velfjord.

Even Borch bruker gjerne utradisjonelle virkemidler i sin formidling som prest. Her blir kirkegjenger Sigurd Ellingsen brukt i en dramatisering under fjorårets julegudstjeneste.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Han pensjonerte seg egentlig i 2016, men på grunnn av prestemangelen har den tidligere prosten på Sør-Helgeland gått lite ledig siden.