Helse nord er klaget inn til Sivilombudsmannen

Rana Blad og Nordlys har klaget inn Helse nord etter styrevedtaket om Helgelandssykehuset 2025.

Svenn Are Jenssen satte fram forslaget om sykehusstruktur på Helgeland som ble enstemmig vedtatt av Helse nord-styret til slutt. Jenssen er til daglig administrerende direktør i Kunnskapsparken Bodø. I midten er styreleder Renate Larsen i Helse nord Her er han fotografert på styreseminaret om sykehusstrukturen 5. desember.   Foto: Leif Steinholt

Nyheter

Det skriver Journalisten.

Styret i Helse nord vedtok to sykehus på Helgeland, med hovedsykehus og administrasjon i Sandnessjøen, og ett sykehus på Mo i Rana med akuttfunksjoner.

Dette skjedde imidlertid først etter at styret i regionhelseforetaket hadde tatt en lengre pause, som foregikk bak lukkede dører. Da styret kom ut ble vedtaket, som nevnt over, vedtatt enstemmig.

– Vi opplevde det som en reell lukking av styremøtet, og det er alvorlig. Dette er en sak av stor offentlig betydning og interesse, som har pågått i mange år, sier sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad til Journalisten.

Dette avviser styreleder Renate Larsen i sitt svar til Sivilombudsmannen.

«Det foregikk ikke saksbehandling i pausen. Vi registrerer at media omtaler dette som en 'kaffepause'. Det ordet ble ikke brukt og er noe media selv har valgt å bruke», gjengir Journalisten.