Nå er kontorlokalene pusset opp i det gamle slakteriet

Kontorfløyen er pusset opp, og snart skjer det mer.
Nyheter

Ronny Brekk kjøpte som kjent det nedlagte slakteriet som stod til nedfalls. Nå er bygget tett, fasader og vinduer skiftes ut.