Dale sier regjeringen ser på "rabattordninger" på ferje

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier i et intervju med Klassekampen fredag at han forstår frustrasjonen hos kystbefolkningen. Han vil imidlertid ikke love makspris på ferjer, men holder døra på gløtt for andre avbøtende tiltak.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).  Foto: Torbjørn Tandberg

Nyheter

- Det er litt for tidlig å si noe konkret om det. Staten har i utgangspunktet en klar anbefaling på at prisene fastsettes etter hvor lange sambandene er. Dersom fylkene hadde brukt dette, hadde vi ikke sett den prisveksten som vi har sett i Nordland og Møre og Romsdal, sier Dale.

Han viser da til riksregulativet, som faktisk brukes i Nordland. Men Nordland fylkeskommune har valgt å justere på sonene - som regulerer pris etter avstand. Dette har medført at eksempelvis Vega-ferjesambandet, som i utgangspunktet skal være i sone 14 etter riksregulativet fordi sambandet er cirka 13,5 kilometer langt, er nå plassert i sone 27. Noe som gir en voldsom prisøkning.


Store prisforskjeller på ferjebilletter mellom fylkene

Prisforskjellen for en familie på fire er opp mot 325 kroner for å reise omtrent like langt i ulike fylker.


Samferdselsministeren sier fylkesrådets snuoperasjon på ferjepriser betyr at de tar ansvar, og sier han håper andre fylker tar inspirasjon fra dette. På spørsmål om det kommer mer penger fra staten for å dekke inn satsing på grønne ferjer og hurtigbåter gjentar Dale at det er for tidlig å være konkret, men sier dette:

- Jeg kan si at vi ser på rabatter for dem som bruker ferja mye og ofte, sier Dale, som heller ikke avviser at det er behov for flere statlige incentiver på ferjedrift.

- Vi har økt incentivene for å stimulere infrastrukturen til å velge grønne løsninger. Men til syvende og sist handler det omprioriteringer, sier samferdselsministeren til Klassekampen.

Relaterte saker:

Fylkesrådet lover å senke ferjetakstene «denne uka»

– Vi ser at takstene ble urimelig høye, sier fylkesråd Svein Eggesvik.