Betent barnehagesak til ny behandling torsdag kveld

Kommunedirektør er av den oppfatning av at bestillingen fra kommunestyret er fulgt, og vil ikke etterkomme krav om ny behandling.

Konstituert kommunedirektør mener kommunestyret hele tiden har vært tydelige på at det skal utredes ny barnehage i Vik, og det er dette administrasjonen har forholdt seg til. På bildet dagens barnehage som skal erstattes.   Foto: Bente Milde

Nyheter

Kommende torsdag 16. januar på kveld er kommunestyret i Sømna innkalt. På dagsorden står kravet om lovlighetskontroll i forbindelse med kommunestyrets desemberbehandling av "Lokalisering av barnehage Vik".