Mattilsynet anbefaler at Vega Delikatesser bygger nytt

- Inntjeningen er for dårlig, sier daglig leder.
Nyheter

20. november utførte Mattilsynet inspeksjon hos Vega Delikatesser på Igerøy. I tilsynsrapporten roses bedriften for å ha tatt profesjonelt imot tilsynet og å ha rene og ryddige lokaler og svar på alle spørsmål.