Må betale 500.000 i gebyr for brudd på reglement for kraftverk

Helgeland Kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS er ilagt et overtredelsesgebyr på en halv million kroner av NVE for brudd på manøveringsreglementet for Kolsvik kraftverk.

Helgeland Kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS er ilagt et overtredelsesgebyr for brudd på manøvreringsreglementet for Kolsvik kraftverk i Bindal.   Foto: Hild Dagslott

Nyheter

De to virksomhetene er begge konsesjonærer for utbyggingen og driften av Kolsvik kraftverk i Bindal kommune. I november 2014 ble det ved kongelig resolusjon satt krav om at vannføringen ut fra Åbjørvatn så langt som mulig ikke skal være under 7 m³/s i perioden 1. juli – 15. september. Før dette var det ikke krav til hvor mye vann som skulle renne ut fra Åbjørvatn. Kravene som ble satt til vannføring fra 2014 var en konsekvens av funn av døde laks- og ørretunger i vassdraget flere år fra 2002 til 2012, skriver NVE i en pressemelding. Både i 2018 og 2019 var likevel vannføringen under kravet og på det minste henholdsvis 6,3 og 5,4 m3/s.

– Kravet om slipp av vann er et svært viktig vilkår i vassdragsreguleringskonsesjoner. Kravet er satt av hensyn til fiskevelferden i elva. Manglende etterlevelse er derfor et alvorlig brudd på konsesjonen, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn av vassdragsanlegg i pressemeldingen.

Konsesjonærene kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.