30 omkomne i branner så langt i år. Denne uken går brannvesenet på hjemmebesøk

I uke 49 kan du få brannvesenet på døra.

Røykvarslerens dag var søndag. Brannsjef Geir Johan Hanssen oppfordrer alle til å sjekke at røykvarslerne virker.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Nær utgangen av november hadde 30 personer omkommet i brann, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Av disse er 25 menn og 5 kvinner.

– Menn er som så ofte før overrepresentert blant omkomne og skadde i branner og branntilløp. Årsaken kan være at menn generelt er dårligere til å tenke brannsikkerhet. Så hører det med at tre av fire som omkommer i brann er personer med nedsatt funksjonsevne eller rusavhengige samt at eldre over 70 år har opptil fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Fire nattbranner i måneden

I Nordland rykket brannvesenet ut til 43 boligbranner mellom kl 23 og 07 i 2018, ifølge en pressemelding fra Brønnøy brann- og redningsvesen. Dermed er det tre til fire nattbranner månedlig bare i vårt fylke.

Desember og januar er de travleste månedene for brannvesenet. Det er en periode hvor det fyres i peisen, man lager fet mat på komfyren og hvor det drikkes mer enn ellers.

- Denne kombinasjonen er direkte brannfarlig, sier brannsjef Geir Johansen Hanssen i Brønnøy.

Søndag var røykvarslerens dag, og Hanssen i Brønnøy oppfordrer alle til å sjekke røykvarsleren ved inngangen til adventstiden.

- Når det brenner er hvert sekund avgjørende. Man overlever ikke lenger i en bolig som raskt fylles opp av røyk, så man er helt avhengig av tidlig varsling for å redde seg selv og de man bor sammen med, sier Hanssen.

Går på døra

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarsler, minst én i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Mannskaper fra alle brannstasjonene i Brønnøy brann- og redningsvesen går denne uken på hjemmebesøk. De tilbyr en kort boligkontroll, hvor de blant annet ser etter brannvarslere og slukkemidler.

Desember er som regel måneden med flest branner, og i jule- og nyttårshelgen brenner det opptil 50 prosent mer enn snittet for resten av året. Nær halvparten av branner og branntilløp starter på komfyren, og Oslo er fylket med klart flest slike branntilløp.

– Dette er som regel tørrkokinger, man glemmer av kokeplaten og i verste fall tar det fyr. Tilberedning av mat en av de vanligste årsakene til brann, og i adventstiden lager vi mye mat hjemme. Glemte gryter med smult og ribbefett som tar fyr er en av gjengangerne til alvorlige branntilløp, hvor de aller fleste skjer på ettermiddagen, sier Brandeggen i forsikringsselskapet.

13 prosent varslet

I fjor startet 55 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet. Det nest mest brannfarlige rommet var stuen med 10 prosent. I nesten halvparten av tilfellene ble brannen oppdaget av at noen så eller luktet røyk eller flammer, mens det i 13 prosent ble varslet av en røykvarsler.

– Røykvarsleren er en billig og god livsforsikring, og det er jo spesielt om natten, mens man sover, at den virkelig kan utgjøre forskjell mellom liv og død. At man våkner i tide til å berge seg selv og familien ut av en bolig som er i ferd med å ta fyr. Det er ofte røyken som dreper, sier Brandeggen.

Stadig færre omkommer

I fjor omkom 39 personer i brann, i snitt har det omkommet 62 personer hvert år siden 1979. Over 80 prosent av alle de omkomne har omkommet i boligbrann. De siste årene har det imidlertid vært en klar tendens at færre omkommer i brann.

– Økt fokus på brannsikkerhet i form av røykvarslere og brannslukningsutstyr, i tillegg til komfyrvakt på kjøkkenet, har helt klart spilt inn her. I tillegg er mye elektrisk utstyr blitt sikrere. De bruker mindre strøm og utvikler mindre varme, for eksempel LED-belysning. Når så er sagt, i adventstiden er det mer bruk av åpen flamme som stearinlys, og av erfaring vet vi at det er all grunn til å frykte en rekke boligbranner nå i desember, sier han.

Gode råd for en brannsikker adventstid

Vær forberedt på at det kan brenne.

Test røykvarslerne jevnlig, ha seriekoblede røykvarslere.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeapparatet virker.

Gjennomfør brannøvelse, lær barna rømningsveiene.

Skru av elektrisk julebelysning om natten, og når du ikke er hjemme.

Gå aldri fra levende lys, sjekk at alle levende lys er slukket.

Unngå lysmansjetter og brennbar pynt.

Sjekk det elektriske anlegget, ikke overbelast strømnettet.

Vær forsiktig med å bruke for mange skjøteledninger og unngå store floker.

Slå av komfyr, vaskemaskin og tørketrommel når du sover eller er ute.

Unngå tørrkoking, bruk komfyrvakt.

Ved brann, husk denne rekkefølgen: Redde - Varsle på 110 - Slokke.