Statsråden om registerbudsjett: - Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet

Mandag møtte Parats tillitsvalgte ved Brønnøysundregistrene, Anne Katrine Thomassen og Susann Kristiansen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å sette manglende driftsmidler på ministerens agenda.

Parat-forhandler Odd Jenvin Steinsvåg, tillitsvalgt Susann Kristiansen, hovedtillitsvalgt Anne Katrine Thomassen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Parat-leder Unn Kristin Olsen.    Foto: Helene Husebø/Parat

Nyheter

Brønnøysundregistrene, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2020, ifølge ledelse og ansatte. Mandag møtte Parat-representanter næringsministeren for å diskutere registrenes fremtid. Det opplyser fagforeningen i en pressemelding.

Bekymret for omdømme

Hovedtillitsvalgt Anne Katrin Thomassen sier til egen forening at Brønnøysundregistrene allerede har opplevd kraftige nedskjæringer, og at det nå er vanskelig å finne både nok penger og ressurser til å utføre de normale arbeidsoppgavene.

– Det er ikke mer å hente. Dersom man må nedskjære ytterlige vil dette gå utover næringslivet. Vi har til tider over 4 ukers behandlingstid, sier hun.

Tillitsvalgt Susann Kristiansen mener dette kan få store konsekvenser for Brønnøysundsregistrenes omdømme.

– Vi er stolte over effektiviseringen og digitaliseringen vi til nå har fått til, men samtidig er vi også opptatt av at ansatte skal bli ivaretatt i denne omstillingsprosessen. Vi har nå problemer med å både få og beholde kritisk kompetanse. Dersom omdømmet vårt svekkes ytterligere, vil det bli vanskeligere å få inn den kompetansen som trengs i forhold til strategien regjeringen nå legger opp til, sier hun til Parat.

- Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler i pressemeldingen at han vil ta en ny gjennomgang av tildelingsbrevet, og takket de tillitsvalgte for innspill og et utfyllende bilde av situasjonen.

– Vi ser at mye av det som har kommet av nye penger har kommet til nye prosjekter i registrene. Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet. Selv om vi har forventninger til effektivisering, må summen av alt kunne gå i hop, sier Isaksen, ifølge Parat.

Relaterte saker:

Regjeringen bevilger ekstra midler til Registrene

I en pressemelding fredag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at de vil øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene for inneværende år med 30 millioner. Dette for å komme i økonomisk balanse før Altinn flyttes ut av etaten ved årsskiftet.

Vedum ville hindret Register-oppsigelser dersom han satt i regjering

Tryge Slagsvold Vedum slapp en lekkasje fra Senterpartiets alternative budsjett i Brønnøysund fredag.

NTL-leder: - Det virker som om statsråden ikke har forstått problemet

Både tillitsvalgte og ledelse ved Brønnøysundregistrene reagerer på næringsminister Torbjørn Røe Isaksens svar om registerbudsjett i Stortingets spørretime.