Fylkesrådsleder åpen for at administrasjonen til sykehuset bør flyttes til Sandnessjøen

Fylkesrådet anbefaler en modell med to sykehus på Helgeland. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener samtidig at tyngdepunktet har flyttet seg sørover og kan se for seg at administrasjonen flyttes til Sandnessjøen.

Ledelsen i Helgelandssykehuset holder i dag til i sykehuset i Mo i Ran  Foto: Leif Steinholt

Nyheter

Det er klart etter at essensen i det som vil være fylkesrådets innstilling i sykehussaka til Nordland fylkesting denne uka ble kjent mandag formiddag. Kunngjøringa skjedde på en pressekonferanse i Bodø, sendt på nett-tv.