600.000 til sikring av Tosen kapell

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Tosen kapell er ett av dem.

Tosen kapell på Lande vil bli klimasikret med vekt på tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Stortinget bevilget 20 millioner kroner i 2019 til tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, og 10 millioner kroner til klimasikring av verneverdige kirkebygg. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

- De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv.  Derfor er det viktig å sikre disse kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

Klimaskallet sikres

Midlene fordeles som tilskudd til det som kalles «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebyggene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

- Å sikre disse kulturhistorisk viktige kirkene mot brann, forfall og klimapåvirkning er en stor og viktig oppgave. Med denne tildelingen er vi godt i gang med dette arbeidet. Det er jeg veldig glad for sier barne- og familieministeren.

Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningene. Tidligere i høst valgte Riksantikvaren ut de 60 fredede og listeførte kirkene som hadde dårligst innrapportert tilstand på klimaskallet. Mange valgte å søke.

Alder og tilstand

Kirkenes alder og tilstanden på klimaskallet har veid tungt i avgjørelsen om hvilke kirker som får tilskudd.

- Kirkene er i en særstilling som kulturminner, og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Jeg er veldig glad for at vi har fått friske midler til å hjelpe noen av våre viktigste bygninger med et skikkelig løft til istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Bevilgningen på 20 mill. kroner til istandsetting og brannsikring av middelalderkirkene vil Riksantikvaren tildele senere i år.


Oversikt over fordeling

Det er ni millioner kroner som går ut til klimasikring som tilskudd. Den siste millionen går til overordnede klimatiltak i regi av Riksantikvaren:


NavnByggeårKommuneFylkeBeløp
Tosen kapell, Lande

1734

BrønnøyNordland

600 000

Sandnessjøen kirke

1881

AlstahaugNordland

600 000

Tranøy kirke

1775

TranøyTroms

600 000

Husøy kirke, Tønsberg

1933

TønsbergVestfold

600 000

Feios kyrkje

1866

VikSogn og Fjordane

300 000

Stavsjø kirke

1880

RingsakerHedmark

600 000

Nedre Eiker kirke

1860

Nedre EikerBuskerud

600 000

Mandal kirke

1821

MandalVest-Agder

600 000

Valle kirke, Lindesnes

1793

LindesnesVest-Agder

430 000

Vigmostad kirke

1848

LindesnesVest-Agder

570 000

Falnes kirke

1851

KarmøyRogaland

350 000

Åkra gamle kirke

1821

KarmøyRogaland

600 000

Vilnes kyrkje

1674

AskvollSogn og Fjordane

300 000

Totland kyrkje

1912

VågsøySogn og Fjordane

450 000

Gimmestad gamle kyrkje

1692

GloppenSogn og Fjordane

600 000

Innvik kyrkje

1822

StrynSogn og Fjordane

600 000

Sandar kirke

1792

SandefjordVestfold

600 000